FANDOM


Kargplanet

Karg planeten.

Karg planet är en planet i Vintergatan. Planeten ligger 23 ljusår från Jorden. Planeten har inte så mycket vegetation bara en vid nord och sydpolerna finns det en små täta skogar. Planeten är obebodd det finns bara vegetation och inget djurliv.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.