FANDOM


Skogsvärlden

Skogsvärlden.

Skogsvärlden är en planet i Vintergatan. Planeten ligger 20 ljusår från Jorden. Och den är bebodd av ett stort djur som lever i planetens djupa skogar. Under 2010 anlände "Rymdskeppet" till planeten som ligger i dess bestämda kurs. Rymdskeppet Expeditionen landade på planeten med en skyttel för att samla in mat från planeten. Och klimatet på planeten är tropisk.